CHECURITY
제품 호환표
게시물 검색
A/S 및 제품문의 : 02-6393-7200
전체 삼성   LG   APPLE   기타
상품명 제조사 통신사 모델명 통신방식
갤럭시 J5 2016 SAMSUNG LGU+ SM-J510L
갤럭시 A5 2016 SAMSUNG SKT SM-A510S
갤럭시 A5 2016 SAMSUNG LGU+ SM-A510L
갤럭시와이드 SAMSUNG SKT SM-G600S
LG V20 SAMSUNG SKT LG-F800S
LG V20 SAMSUNG LGU+ LG-F800L
LG V20 SAMSUNG KT LG-F800K
베가 아이언2 pantech LGU+ IM-A910L
베가 시크릿 업 pantech SKT IM-A900S
갤럭시 J7 2016 SAMSUNG KT SM-J710K
LG K10 LG LGU+ LG-F670L
LG 스타일러스2 LG LGU+ LG-F720L
갤럭시 S4 LTE-A SAMSUNG LGU+ SHV-E330L
갤럭시 노트3 네오 SAMSUNG SKT SM-N750S
갤럭시 알파 SAMSUNG KT SM-G850K
본사 : 서울 금천구 디지털로9길 56(가산동 60-4) 코오롱테크노밸리 410호 TEL: +82-2-6956-9025 FAX: +82-2-6956-9027
A/S : 서울 금천구 디지털로9길 56(가산동 60-4) 코오롱테크노밸리 407호 TEL: +82-2-6736-6060 FAX: +82-2-6736-6067
Copyright (C) 2020 CHECURITY. All right reserved